Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je alle “Vragen over het vaarbewijs”.

Als je vraag er niet bij staat, neem dan contact met ons op.

Wanneer is het vaarbewijs verplicht?

Het Klein Vaarbewijs is er voor de pleziervaart. Voor beroepsvaart is er het Groot Vaarbewijs.

Het Klein Vaarbewijs is verplicht als je een schip hebt langer dan 15 m, of een motorboot die sneller kan varen dan 20 km/uur.
Dus ook voor jetskies en rubberboten met buitenboordmotor.

Welke soorten  Vaarbewijs zijn er?

Vaarbewijs

Voor de beroepsvaart is er het groot vaarbewijs. Voor de recreatievaart het klein vaarbewijs.
En dan hebben we het klein vaarbewijs 1 en het klein vaarbewijs 2. In het vervolg spreken we over `Vaarbewijs`.

Vaarbewijs 1 is voor de kleine binnenwateren. Dat zijn alle binnenwateren met uitzondering van de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, IJsselmeer, IJmeer en het Markermeer.

Met Vaarbewijs 1 mag ook gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer / Zwarte Meer).

Na Vaarbewijs 1 komt het Vaarbewijs 2.
Bij het vaarbewijs 2 is de navigatie het belangrijkste aandachtpunt.
Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs 2 = Vaarbewijs 2.
Met het Vaarbewijs 2 mag je alle binnenwateren bevaren.
Dus ook IJsselmeer, Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde, Eems en Dollard.

Wanneer ben ik geslaagd voor het vaarbewijs examen?

Je bent geslaagd als je voor Vaarbewijs 1 minimaal 56 van de 80 punten hebt gescoord.

Voor Vaarbewijs 2 moet je 35 van de 50 punten scoren.

Als je een acceptabele eigen (gezondheids-) verklaring hebt afgegeven krijg je het Vaarbewijs direct mee naar huis.

Hoe groot zijn mijn slaagkansen?

Wij realiseren hoge slaagkansen. Voor Vaarbewijs 1 96% en voor vaarbewijs 2 93%. Dit is stukken hoger dan het landelijk gemiddelde.

Mocht je desondanks toch zakken, mag je de cursus net zo vaak gratis overdoen tot je geslaagd bent.

Kun je ook Vaarbewijs examen doen als je niet Vaarbewijsplichtig bent?

O, ja, dat kan zeker.
Als je je op het water begeeft is het voor de algemene en voor je eigen veiligheid raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten , reglementen en veiligheidsmaatregelen te beschikken. Ook als je het niet verplicht bent is het toch verstandig het Vaarbewijs te behalen.

Zo`n 400.000 personen zijn inmiddels in het bezit van het Vaarbewijs. Naar schatting valt bijna de helft daarvan niet onder de vaarbewijsplicht. Deze mensen hebben er toch voor gekozen een Vaarbewijsexamen te doen en daarmee het Vaarbewijs te bemachtigen. Want …

“Varen met inzicht, is veilig varen met plezier!

Het Vaarbewijs examen vraag je aan bij http://www.cbr.nl

Is mijn vaarbewijs nog geldig?

Vroeger moest je het vaarbewijs regelmatig verlengen, tegelijk met het inleveren van een nieuwe medische verklaring.
Dat is allemaal sterk vereenvoudigd.

Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer nodig.

Met deze wetswijziging is het vaarbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.

Vaar je alleen in Nederland?

Dan kun je gewoon met je vaarbewijs blijven varen.

Want op je oude, papieren vaarbewijs staat een einddatum vermeld. Maar, de nederlandse waterpolitie
kent de nieuwe  wetregel dat de vaarbewijzen geldig blijven tot de dood erop volgt.

Vaar je in het buitenland?

Als je ook in het buitenland gebruik wilt maken van je vaarbewijs, is het verstandig je vaarbewijs met verlopen datum om te ruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum. Daarmee voorkom je in ieder geval mogelijke lastige discussies met de buitenlandse politie, die vaak niet op de hoogte is van de wetswijzigingen in een ander land.
Wil je je vaarbewijs omruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum, dan kun je een omzetting aanvragen via http://www.cbr.nl

N.B. Voor vaarbewijzen met een medische beperking kan nog wel een beperkte geldigheidsduur gelden. Deze dienen dan ook nog wel verlengd te worden.

Zijn er medische eisen voor het verkrijgen van het Vaarbewijs?

Om een Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs te verkrijgen moet je voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als je een aanvraag indient voor je eerste vaarbewijs dien je een medische Eigen Verklaring in te vullen waarin je 14 vragen over uw gezondheidstoestand met ja of nee moet beantwoorden. Als je alle vragen met nee kunt beantwoorden voldoe je aan de medische eisen. Meer hierover kun je lezen op de website van exameninstantie http://www.cbr.nl

Wie controleert het Vaarbewijs?

De KLPD controleert op het water intensief op vaarbewijzen, alcoholgebruik, vaarsnelheid en uitrusting van de boot.
Er worden forse bekeuringen uitgedeeld. Alleen al het varen zonder vaarbewijs terwijl je vaarbewijsplichtig bent komt je te staan op een boete van €550,=.
Bij overtredingen kan het vaarbewijs ook worden ingenomen.

Vaarbewijs geldig in het buitenland?

Ja, in combinatie met het ICC (International Certificate of Competence).
En het ICC is tegenwoordig geïntegreerd in het Vaarbewijs.

Moet je voor het vaarbewijs praktijkles volgen?

Nee, de opleiding voor het examen Klein Vaarbewijs is zuiver theoretisch. Het varen en manoeuvreren met een zeil- of motorboot leer je in de praktijk. Maar als je je Vaarbewijs hebt ken je de theorie van het manoeuvreren, aanleggen, afvaren, varen bij wind en stroming. Daardoor leer je snel in de praktijk en krijg je je schip vlot onder controle.

Moet je op zee ook een vaarbewijs hebben?

Het vaarbewijs is op zee niet vereist, maar wel verstandig. Voor het bevaren van de zeehavens is echter wel het vaarbewijs verplicht.

Hoe lang is het vaarbewijs geldig?

Het vaarbewijs is tegenwoordig onbeperkt geldig.

Hoeveel alcohol mag je gebruiken?

Het alcoholpromillage verlaagd. Bij overtreding kan het vaarbewijs worden ingenomen.
Het toegestane alcoholpromillage is 0,5.

Wanneer moet ik het vaarbewijs verlengen?

Als u aan de voorwaarden voldoet is het vaarbewijs een leven lang geldig. Vanaf 1 juli 2014 is het verlengen van het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs afgeschaft.

Ik ben mijn vaarbewijs kwijt, wat moet ik nu doen?

Bij verlies of diefstal van uw vaarbewijs kunt u een duplicaat aanvragen. Daarbij moet u tevens een verklaring van vermissing ondertekenen. Een duplicaat kost € 20,-.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn vaarbewijs heb?

Als u geslaagd bent voor uw vaarbewijsexamen, kunt u direct na afloop van uw examen op de examenlocatie uw Klein Vaarbewijs krijgen en betalen via PIN (€ 20,-). Voordat wij uw Klein Vaarbewijs kunnen afgeven dient u eerst op de examenlocatie nog het formulier medische Gezondheidsverklaring in te vullen.

Indien u om wat voor reden dan ook geen gebruik heeft kunnen of willen maken van de mogelijkheid het Klein Vaarbewijs direct na uw examen in ontvangst te nemen, dan kunt u via de website alsnog uw vaarbewijs aanvragen. U krijgt dan een aanvraagformulier thuis gestuurd waarop uw persoonsgegevens al zijn afgedrukt. U hoeft het formulier alleen te voorzien van een recente pasfoto en een handtekening. Als wij uw aanvraagformulier, samen met de ingevulde Gezondheidsverklaring en een kopie legitimatie van u ontvangen hebben, duurt het ongeveer een week voordat u uw vaarbewijs in huis heeft. De betaling doet u direct via iDEAL of via creditcard.

Kan ik een Groot Vaarbewijs omzetten naar een Klein Vaarbewijs?

Als u ooit uw Groot Vaarbewijs hebt behaald via het KOFS of het CCV (CBR), dan bent u vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs en kunt u bij CBR een aanvraag doen voor afgifte o.b.v. een vrijstelling. Behalve voor het Groot Vaarbewijs zijn er ook nog voor andere vaarbekwaamheidsbewijzen en diploma’s gehele of gedeeltelijke vrijstellingen voor de examens Klein Vaarbewijs.

Aan welke medische eisen moet ik voldoen?

Als u een Klein Vaarbewijs wilt hebben moet u voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart. Bij de aanvraag voor een Klein Vaarbewijs moet u daartoe een Gezondheidsverklaring invullen. Deze Gezondheidsverklaring krijgt u echter pas nadat u geslaagd bent voor het examen. Als op de Gezondheidsverklaring een of meer vragen met “Ja” zijn beantwoord, zal de medisch adviseur scheepvaart beoordelen of varen op medische gronden kan worden toegestaan.

Twijfelt u of het wel zin heeft om aan de cursus of het examen te beginnen omdat u misschien straks geen vaarbewijs zou kunnen krijgen vanwege een medische aandoening, dan kunt u helaas niet van tevoren al een Gezondheidsverklaring invullen. U kunt zich echter wel volledig laten keuren door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar dan weet u wel waar u aan toe bent.

Indien u van de keuringsarts een medische verklaring krijgt zonder beperkingen dan kunt u deze meenemen naar het examen. Let wel op de geldigheidsduur van uw verklaring! Bent u geslaagd dan vult u de Gezondheidsverklaring in en geeft de medische verklaring af bij de examenmanager. U krijgt dan uw vaarbewijs direct mee. Indien er wel beperkingen zijn, dan kan het vaarbewijs helaas niet op de examendag zelf worden worden afgegeven.

Heeft u vragen over de beoordeling van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR.

Kan ik met mijn Klein Vaarbewijs ook in het buitenland varen?

Voor het varen in het buitenland dient u te beschikken over een ICC (International Certificate of Competence). Vanaf 1 januari 2010 wordt het ICC direct in combinatie met het Klein Vaarbewijs op één document verstrekt. Heeft u een vaarbewijs van voor deze datum, kunt u dit vaarbewijs laten omzetten naar het nieuwe exemplaar met ICC.

Ik heb dyslexie. Kan ik ook op een andere manier examen doen?

Indien u vanwege dyslexie niet in staat bent het beeldschermexamen af te leggen, dan kunt u het examen ook schriftelijk doen. U krijgt hiervoor extra tijd. U kunt een verzoek voor een schriftelijk examen indienen na uw inschrijving via info@cbr.nl onder vermelding van uw naam en examennummer.
U kunt ook een mondeling examen afleggen.

Komt er een praktijkexamen voor het Klein Vaarbewijs?

Met enige regelmaat hoort CBR van kandidaten dat ze nog snel examen komen doen omdat er een praktijkexamen ‘aan zit te komen’. Elk jaar weer horen wij deze geruchten voorbij komen. Wij kunnen echter aangeven dat er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat géén plannen zijn om een praktijkexamen naast het bestaande theorie-examen in te voeren.

Met hoeveel pk moet je een vaarbewijs hebben?

Dat maakt niet uit! Het gaat erom of ie sneller kan dan 20 km/uur.