Privacy

Privacy beleid Vaarbewijs.com

Deze website is eigendom van Toplicht, Heemskerk.

Gevestigd:
Engelandstraat 68,
1966 NJ Heemskerk

Inschrijvingsnummer KvK: 34126229

B.T.W.-nummer: NL074921563B01

Vaarbewijs.com verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid:

Algemeen
Vaarbewijs.com respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Vaarbewijs.com draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Vaarbewijs.com verwerkt?
De gegevens die door Vaarbewijs.com worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een aanmelding of bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van Vaarbewijs.com. 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet Vaarbewijs.com met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken van uw aanmelding of bestelling. ,
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site, u te kunnen verzoeken uw ervaringen met Vaarbewijs.com te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn en het kunnen doen van voor u interessante aanbiedingen, acties en dergelijke of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Vaarbewijs.com heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging
Vaarbewijs.com heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die Vaarbewijs.com op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Vaarbewijs.com hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vaarbewijs.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Uw rechten
U kunt altijd aan Vaarbewijs.com vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail of brief naar Vaarbewijs.com sturen. Ook kunt u per e-mail of brief aan Vaarbewijs.com vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Vaarbewijs.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail of brief Vaarbewijs.com hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt overigens alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Vaarbewijs.com kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zal Vaarbewijs.com contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie over het privacybeleid van Vaarbewijs.com
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Vaarbewijs.com kunt u een e-mail of brief sturen naar Vaarbewijs.com.
Informatie over het privacybeleid van Vaarbewijs.com
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Vaarbewijs.com kunt u een e-mail of brief sturen naar Vaarbewijs.com.
Uw persoonsgegevens in meer detail
Om uw aanmelding of bestelling goed te kunnen verwerken vragen we u een aantal persoonlijke gegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij om u op de cursistenlijst in te delen of de bestelde goederen toe te sturen. De ingevoerde gegevens worden niet voor andere toepassingen gebruikt. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Hieronder geven we aan welke gegevens we van u vragen bij een bestelling en verder geven we aan hoe we hiermee omgaan.
Verplichte velden voor het doen van een bestelling:
Naam
E-mailadres
Telefoonnummers
Woonplaats

E-mails die u van ons kunt verwachten
U zult na een aanmelding of bestelling een aantal e-mails van ons ontvangen. De eerste is een mail om uw aanmelding of bestelling te bevestigen. Een tweede e-mail ontvangt u als we uw aanmelding hebben verwerkt en ingedeeld. Het kan voorkomen dat we u een mail sturen als we contact met u op willen of moeten nemen over uw aanmelding of bestelling. Dat contact kan eventueel ook verlopen via het opgegeven telefoonnummer.
Als u een aanmelding annuleert dan ontvangt u hiervan een mail te bevestiging hiervan.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op de computer van de bezoeker van de site. Cookies helpen bij de correcte werking van de site.
Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics, die zijn eigen cookies achterlaat op de computer van de bezoeker. Zie voor meer informatie over Google Analytics het gedeelte dat hierop speciaal is gericht.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van gegevens over het online gedrag van onze bezoekers van de site. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan Google en ingevulde persoonsgegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor deze dienst van Google.
Gegevens die wij via Google Analytics kunnen bekijken zijn bijvoorbeeld: waar komen onze bezoekers voornamelijk vandaan (land en/of regio), welke pagina’s op de site worden door bezoekers vooral bezocht, hoeveel pagina’s bekijken bezoekers van onze site gemiddeld gezien, hoeveel procent van de bezoekers verlaat de website na het bezoeken van slechts 1 pagina. En zo zijn er meer zaken die we via Google Analytics kunnen bekijken die iets zeggen over het online gedrag van onze bezoekers. De verstrekte gegevens vanuit Google Analytics zijn niet gekoppeld of te koppelen aan bij ons bekende klanten of persoonsgegevens. Alle info over het privacybeleid van Google Analytics is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?
Als u een aanmelding plaatst bij ons dan slaan wij uw gegevens op in onze database bedoeld voor de verdere verwerking van uw aanmelding.
Technisch beheerders hebben toegang tot de database. Zij maken geen gebruik van de data en persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, maar ze hebben wel toegang tot deze data. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten afgesloten met alle externe partijen die toegang hebben tot deze data.

Beveiliging van de gegevens
Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat persoonsgegevens goed bewaard en beveiligd moeten worden. Om deze reden hebben wij de beveiliging op een hoog niveau staan.
We maken altijd en alleen maar gebruik van beveiligde verbindingen via het HTTPS protocol. De gebruikte certificaten hiervoor worden steeds up to date gehouden en we zorgen ervoor dat we certificaten gebruiken die een hoog beveiligingsniveau hebben. De beveiliging van de data in de database is uitbesteed aan onze hostingprovider.

Datalekken

Een eventueel datalek zullen wij direct melden bij alle betrokkenen en we zullen er uiteraard alles aan doen om dit eventuele datalek zo snel mogelijk te dichten.
Meer informatie en uw rechten
Hieronder geven we u meer informatie over met welke partijen wij uw persoonsgegevens delen ten behoeve van onze dienstverlening.

E-mail en mailinglijsten
Wij zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
E-mailadressen gebruiken we alleen bij aanmeldingen en andere cursusgerichte informatie.
Mailingen zullen we altijd onder BCC versturen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek door PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Toplicht. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de directie van Toplicht. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze directie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze directie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze directie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Toplicht. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.