Vaarbewijs geldig?

Is je vaarbewijs nog geldig?

Dat is steeds de vraag. Want vroeger moest je het vaarbewijs regelmatig verlengen, tegelijk met het inleveren van een nieuwe medische verklaring.
En dat is allemaal sterk vereenvoudigd, lees hieronder.
Met het afschaffen van de verlengings verplichting  van het vaarbewijs  behoeft ook niet meer elke vijf jaar een medische verklaring te worden aangeleverd.

Vaarbewijs geldig
Vaarbewijs

Verlengen (afgeschaft)

Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.

Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.

Vaar je alleen in Nederland?

Als je je vaarbewijs alleen in Nederland gebruikt, dan kun je gewoon met je vaarbewijs blijven varen, ook al heeft je vaarbewijs een vervaldatum die inmiddels is verstreken. Je vaarbewijs is immers op basis van de nieuwe wetgeving onbeperkt geldig. De geldigheid van alle vaarbewijzen zal door de politie in Nederland gecontroleerd worden op basis van de nieuwe regelgeving.

Vaar je in het buitenland?

Als je ook in het buitenland gebruik wilt maken van je vaarbewijs, is het verstandig je vaarbewijs met een verlopen vervaldatum om te ruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum. Daarmee voorkom je in ieder geval mogelijk lastige discussies met de buitenlandse politie, die vaak niet op de hoogte is van wetswijzigingen in een ander land.

Wil je je vaarbewijs omruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum, dan kun je een omzetting aanvragen.
Dit kun je aanvragen bij www.vamex.nl.

N.B. Voor vaarbewijzen afgegeven met een medische beperking kan nog wel een beperkte geldigheidsduur gelden. Deze dienen dan ook nog wel verlengd te worden.